x

Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen

bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu  (örneğin meningiom) bazıları ise kötü  huylu kitlelerdir.

İYİ HUYLU BEYİN TÜMÖRLERİ

Bu tümörler genellikle belli bir bölgededir , yayılım yapmazlar . Bu tümörlerin tedavisi ameliyatla çıkarılması şeklindedir.

KÖTÜ HUYLU BEYİN TÜMÖRLERİ

Bu tümörler bulundukları bölgeden çevreye ve başka dokulara yayılım yapabilir. Bu nedenle ameliyattan sonra radyoterapiye ve kemoterapiye gerek görülür.

Beyin tümörü , beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin ,beyincik ve beyin sapı kaynaklanabilir.Tümörlerin bir kısmı omuriliğe veya beyin omurilik sıvısına yayılma yapabilir.Bazen de farklı bir bölgede başlayan kanser beyne sıçrayarak beyin tümörüne sebep olabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR ?

→ Baş ağrısı

→Kusma

→Bulantı

→Kişilik bozuklukları

→İşitme kaybı

→Hareket bozuklukları

→Bir organda hareket kaybı  ya da felç

→Görmede bulanıklık

→Havale geçirme

 

WhatsApp chat